Istorija (Užička republika)

Posted: October 17, 2011 in Istorija (Užička republika)
Tags: , , ,

Užička republika je naziv prve oslobođene teritorije u Evropi okupiranoj od strane nacista. To je bila prosocijalistička država u zapadnoj Srbiji i delimičmno u istočnoj Bosni, pod vlašću jugoslovenskih partizana, stvorena u toku 1941. godine za vreme Drugog svetskog rata. U suštini, jedina veza Užičke Republike sa  državnošću je bila organizovana vlast na privremeno oslobođenoj teritoriji. Užička Republika nije imala stalne granice, već
su se one menjale gotovo svakodnevno sa svakom ofanzivom partizana na jednoj i okupatora na drugoj strani, a otprilike su zauzimale područje od reke Drine na zapadu, Zapadne Morave na istoku i od reka Skrapeža na severu do Uvca na jugu. Država je trajala 73 dana, a potom je pala u ruke Vermahta, dok su se partizaniа povukli ka Sandžaku.

Prilikom povlačeja preko Zlatibora, u novembru i decembru 1941. godine, pratile su ih nemačke jedinice, koje su tada, čineči užasan zločin nad ranjenicima i zlatiborskim civilnim stanovništvom, streljale osam boraca Druge čačanske partizanske čete, pet boraca Šeste ibarske partizanske čete, osamnaest boraca Tamnavskog partizanskog bataljona, kao i 41 civilna meštanina Zlatibora.

Tokom nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu 1941. godine, Užice je bilo privremeno oslobođeno od strane partizana. Tokom 67 dana postojanja Užičke Republike (od 24.9. do 29.11.), industrija i fabrike su uglavnom proizvodile proizvode za vojnu upotrebu, pruga i putevi su funkcionisali i novine i knjige su bile štampane. Okvirne granice republike su bile područje od reke Drine na zapadu do Zapadne Morave na istoku i od reke Skrapeža na severu do reke Uvca na jugu.

Muzej ustanka nalazi se u zgradi koja je služila kao glavni štab partizana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s